06 juli 2016

CDA Overijssel over sparen en verharding in de politiek

Tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces wordt de perspectiefnota behandeld. De plannen voor het komende jaar en financiële consequenties hiervan komen in de perspectief nota aan bod.  Het CDA is zeer te spreken over de plannen van het college van Gedeputeerde Staten. Wel zijn er een aantal zaken waar het CDA kritisch over is. “We zijn blij dat alle opgaven uit het coalitieakkoord goed worden opgepakt. Ook wordt er, zoals afgesproken, geld opzij gezet voor nieuw beleid in de volgende regeerperiode. Dat vinden we een goede zaak, maar we vinden dat de provincie meer moet gaan sparen. Er liggen flink aantal maatschappelijke opgaven, zoals de bereikbaarheid van onze provincie. Op lange termijn is de begroting niet structureel sluitend. Gezond rentmeesterschap vraagt van ons tijdig te handelen. Het college moet wat het CDA betreft met plannen komen hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen” vertelt fractievoorzitter Martin Reesink

Voorzichtiger geld uitgeven
“Dit betekent natuurlijk niet dat we geen geld beschikbaar stellen voor plannen en beleid dat nodig is  voor Overijssel. We gaan akkoord met het voorstel om het totale budget van GS voor de komende periode te verhogen. Dat is echt nodig om de plannen in het coalitieakkoord op goede wijze uit te voeren”, vervolgt Reesink zijn verhaal. “Maar, we zullen de komende tijd kritischer kijken naar de onderbouwing van de plannen. Doen we de juiste dingen en doen we de dingen op de juiste manier. Misschien kunnen we met de nodige creativiteit ook gestelde doelen realiseren”. 

Stop verharding
Naast een inhoudelijke reactie op de plannen van Gedeputeerde Staten heeft Reesink ook een boodschap voor zijn collega’s in de Staten. “In plaats van dat de politiek zich sterk maakt om met antwoorden te komen die het vertrouwen in de samenleving kunnen herstellen, zien we een toenemende polarisatie tussen links en rechts en een verharding van het maatschappelijk debat. Ook in onze Staten. Die polarisatie brengt werkelijke oplossingen verder buiten beeld. Als wij als politici elkaar blijven bestrijden in plaats van de grote maatschappelijke vraagstukken, spelen we met vuur in een bos dat door alle onzekerheid in de huidige maatschappij kurkdroog is. Voor echte oplossingen heb je op fundamentele waarden gegrondveste ideeën nodig en politici die zichzelf niet overschreeuwen in loze beloften en beledigingen over en weer. Laten we zelf ook eens in de spiegel kijken en in Overijssel politiek bedrijven vanuit een oplossingsgericht perspectief.”

Woningmarkt, duurzaamheid en bereikbaarheid
“De behandeling van de perspectiefnota is altijd een belangrijk politiek moment. De plannen en bijbehorende financiële consequenties worden besproken. Na de behandeling kunnen we verder met het beoordelen van de voorstellen van Gedeputeerde Staten waarin wordt uitgevoerd wat we tijdens de behandeling van de perspectief nota besluiten. Wij kijken vooral uit naar de voorstellen om de woningmarkt ook voor starters toegankelijk te maken, de plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van onze provincie en de ideeën van GS over duurzaamheid. “legt Martin Reesink uit.

Politiek van oplossingen
“Het CDA is zeer positief over het komende politieke jaar. We weten in Overijssel waar we heen willen. Het college is goed op koers met het uitvoeren van de gemaakte plannen. De behandeling van de perspectiefnota wordt een lange zit, maar het gaat echt ergens over. In de politiek zijn we het niet altijd met elkaar eens. We hebben allen onze eigen kijk op zaken en andere prioriteiten. Ik hoop dat alle partijen gericht zijn op wat ons bindt: van Overijssel ook in 2017 een provincie maken waar het fijn wonen, werken en ontspannen is.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.