24 februari 2016

CDA Overijssel stelt vragen over tegenstrijdigheden in afvalwaterinjectie dossier

De afgelopen weken is er in de media meermaals gesproken over afvalwaterinjecties in waterwingebieden en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Volgens de NAM wordt het afvalwater opgesloten tussen 2 zoutlagen onder het drinkwatergebied. Vitens onderschrijft dit niet zomaar. Daarnaast sprak de Duitse geoloog Lutz Katzschmann dat opgelost zout mede-veroorzaker is geweest van het recentelijke zinkgat in Nordhausen. De NAM communiceert dat ditzelfde zout, anhydriet, onoplosbaar is. Dit lijken tegenstrijdige meningen van deskundigen. Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen heeft woordvoerder Bouwien Rutten namens de CDA fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Tegenstrijdig
De fractie wil graag weten van Gedeputeerde Lievers of er ondertussen al contact is geweest met Vitens én de NAM over het vraagstuk afvalwaterinjectie in waterwingebieden. Daarnaast vraagt de CDA fractie of GS de Duitse geoloog wil uitnodigen om een presentatie te geven over zijn zienswijze op oplosbaarheid van anhydrietlagen aan zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten.

Nieuw inzichten
Het CDA wil graag weten of de Gedeputeerde Staten deze ontwikkelingen gaat inzetten als nieuwe inzichten die kunnen leiden tot een intrekkingsverzoek van de vergunning. Ook heeft het CDA gevraagd hoe dit zich verhoudt tot de recentelijk aangenomen kaders voor de ondergrond.

 

Lees hier de vragen die we hebben gesteld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.