10 juni 2022

CDA Overijssel tegen stikstofplan: ‘Ontwrichting van platteland dreigt’

CDA Overijssel wijst het vandaag gepresenteerde Nationaal Programma Landelijk Gebied af omdat het de opdracht voor stikstofvermindering eenzijdig bij de agrarische sector neer legt. Het plan gaat voor een kaalslag zorgen op het platteland en tast daar de leefbaarheid op onacceptabele wijze aan. Er komen nog wel maatregelen aan voor andere sectoren, maar pas na de zomer.

Dat duurt veel te lang, meent Jeroen Piksen, woordvoerder Landbouw en Natuur van de CDA-fractie in Provinciale Staten. ‘Dat moet nú. En dan moet het geen Nationaal Programma Landelijk Gebied meer heten, maar het Nationale Stikstofplan.’

Dat de minister van Natuur en Stikstof dreigt zelf in te grijpen als de provincies niet meewerken om de stikstofuitstoot van de agrarische sector fors terug te dringen, is onacceptabel voor het CDA. Piksen spreekt van ‘grote woorden’ die averechts zullen werken op de agrarische sector. ‘Dat komt neer op het gedwongen onteigenen van agrarische bedrijven. Een heilloze weg. Met boeren die de hakken in het zand zetten. Onteigenen via de rechter gaat jaren duren, maar is ook nog eens zonder garantie op succes.’

Het stikstofprobleem is een maatschappelijk probleem. Dat valt niet te ontkennen. ‘We consumeren te veel, rijden onbeperkt auto, gebruiken te veel stroom en we laten de luchtvaart ongeremd groeien. De agrarische sector heeft al enorm bijgedragen aan stikstof- en ammoniakreductie. Nu is het tijd dat alle sectoren evenredig bijdragen, al kan dat per gebied verschillend zijn.’

Een ander schrikbeeld dat opdoemt uit het stikstofplan is dat met het verdwijnen van de agrarische bedrijven het hart uit het platteland wordt weggerukt. ‘Het Overijsselse platteland is sterk verweven met de agrarische sector. Economisch, maar zeker ook sociaal-maatschappelijk. Noaberschap in dorpen en buurtschappen, dát is Overijssel. Dat dreigt verloren te gaan.’

De minister laat de provincies het werk opknappen, zij krijgen een jaar de tijd om de door haar gewenste stikstofvermindering te realiseren. De CDA-fractie heeft daar grote moeite mee. Piksen: ‘Er komen steeds meer dictaten van het Rijk: kale opgaven zonder ruimte voor uitvoering, zoals nu ook weer. Maar provincies moeten eigen afwegingen kunnen maken. De minister steekt weliswaar de hand uit, maar niet ver genoeg. Er moet ruimte komen voor een eigen Overijsselse aanpak die ruimte, duidelijkheid en perspectief biedt voor de blijvende boeren.’

Het CDA pleit daarbij voor een route waarbij het provinciebestuur van de ruimte, tijd en middelen ontvangt om samen met de maatschappelijke partners het stikstofprobleem aanpakt. Dus zonder dictaat van bovenaf. ‘Dat is uiteindelijk de enige weg’, aldus Piksen die daarbij nadrukkelijk kijkt naar de boeren die wat hem betreft als eersten recht hebben op die duidelijkheid met perspectief voor de blijvers en voor duurzame verdienmodellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.