04 mei 2016

CDA Overijssel vraagt inwoners input voor cultuurbeleid

Dit jaar stelt Provinciale Staten het nieuwe cultuurbeleid vast. Vanuit de provincie zijn er de afgelopen maanden een aantal sessies geweest waarin met name belangenorganisaties hun cultuurwensen kenbaar hebben gemaakt. Het CDA hecht grote waarde aan goed cultuurbeleid en de CDA fractie wil ook graag van inwoners van de provincie horen wat zij belangrijk vinden op het gebied van sociaal- en cultuurbeleid. Het CDA organiseert op maandag 9 mei een bijeenkomst om input voor cultuurbeleid op te halen uit de provincie. De avond vindt plaats in het Parkgebouw aan de Oosterhofweg 49 in Rijssen.

Alle ideeën van harte welkom
Iedereen met een goed idee om cultuur in Overijssel in stand te houden of te verbeteren is welkom. Maar ook als inwoners zorgen hebben over bijvoorbeeld erfgoed in hun woonplaats of cultuureducatie hoort de fractie dat graag. Het CDA zet in op cultuurbeleid dat goed aansluit bij de wensen en ideeën uit de provincie.

Ook sociaal beleid heeft de aandacht
Ook op het gebied van sociale kwaliteit, denk aan talentontwikkeling, breedtesport en lokale initiatieven stellen Provinciale Staten dit jaar beleid vast. De fractie vindt het een uitdaging om op eigentijdse wijze invulling te geven aan dit onderwerp. Ook voor dit thema kan het CDA input vanuit de provincie goed gebruiken.

Interactieve bijeenkomst
Woordvoerder Susan Faal is enthousiast over de aankomende bijeenkomst. “We zijn blij dat directeur van het Rijksmuseum Twenthe, Arnoud Odding bereid is om als gastspreker Cultuur in Overijssel in de schijnwerpers te zetten. Daarna start een interactief programma waarin we met de deelnemers in gesprek gaan en zoveel mogelijk input verzamelen. Deze input nemen we mee als we het nieuwe cultuurbeleid gaan bespreken in de commissie en in de Staten”.

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats op 9 mei 2016 in het  Parkgebouw  aan de Oosterhofweg 49 in Rijssen. Deelnemers zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst start om 19.30. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via bit.ly/cultuurcda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.