Cows in a stable
21 november 2022

CDA Overijssel wil dat minister met maatregelen PAS-melders komt

Het CDA vraagt minister Van der Wal van Natuur en Stikstof dat zij de eerdere belofte van het kabinet waarmaakt om PAS-melders te legaliseren. Omdat de nood hoog is en een aantal PAS-melders door een rechterlijke uitspraak gedwongen wordt om hun bedrijf onhaalbaar fors in te krimpen is volgens het CDA een noodwet nodig.

Met die noodwet moeten PAS-melders een tijdelijke vergunning krijgen voor hun bedrijf, in afwachting van de in november vorig jaar al toegezegde definitieve oplossing. Ook wil het CDA dat het Rijk de financiële gevolgen van de handhavingsmaatregelen voor de PAS-melders voor zijn rekening neemt.

Als het Rijk de in 2021 gedane belofte dat de PAS-melders binnen drie jaar gelegaliseerd worden niet waar maakt, dan ziet CDA Overijssel geen mogelijkheden meer om constructief met het Rijk samen te werken aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de overige, net zo dringend noodzakelijke natuurherstelplannen die ter uitvoering bij de provincies zijn neergelegd.

Dat schrijft de CDA-fractie in Provinciale Staten in een brief aan minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. De brief is medeondertekend door alle 26 lokale raadsfracties van het CDA in Overijssel.

Het CDA verwacht van de provincie dat die alles op alles zet om stikstofruimte te verkrijgen voor de PAS-melders die na een rechterlijke uitspraak worden gedwongen om hun bedrijf fors in te krimpen. De provincie moet actiever de markt op voor te koop staande bedrijven en de daarmee verbonden (stikstof)rechten om daarmee de PAS-melders te legaliseren. Gedeputeerde Staten stuurden vorige week zelf ook een brief aan de minister, waarin ze op actie aandringen. De provincie moet van de rechter de PAS-melders verplichten om hun bedrijf in te krimpen, op last van een forse dwangsom.

‘Wij kunnen niet werkloos toezien’, zegt het CDA-Statenlid Jeroen Piksen over de brief die ook naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer is gestuurd met het verzoek om actie te ondernemen. Het gaat daarbij niet alleen om legalisatie van de PAS-melders, benadrukt Piksen. ‘Natuurherstel is alleen mogelijk als er vertrouwen, draagvlak en medewerking is van met name veebedrijven. Het niet nakomen van beloftes door de minister ondermijnt het vertrouwen en wakkert polarisatie aan. Daar neemt het CDA afstand van.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.