08 september 2015

CDA Overijssel wil definitief af van afvalwaterinjecties in Twente

De Overijsselse Statenfractie van het CDA dient tijdens de Statenvergadering van 9 september een motie in die GS oproept een verzoek in te dienen bij het Rijk om te stoppen met het injecteren van afvalwater van de NAM in grond in Noord Oost Twente. De CDA fractie vindt dat de vergunning die destijds is verleend, moet worden ingetrokken.

Geen giftige stoffen in Overijsselse ondergrond

Het CDA is net als de bewoners in het gebied bezorgd over de gevolgen van het injecteren van het afvalwater door de NAM in de diepe ondergrond. Er kan op dit moment geen garantie worden gegeven dat het injecteren geen schadelijke gevolgen heeft. Diverse rapportages geven aan dat de kans op bevingen en trillingen niet uitgesloten is, Daarnaast verdwijnen giftige stoffen in de diepe ondergrond in Noord Oost Twente, terwijl ze daar niet horen. Eerdere ervaringen met betrekking tot gaswinning en asbestverwerking hebben ons geleerd dat de kennis van nu over enkele jaren weer verouderd is. Soms met dramatische gevolgen. Woordvoerder Bouwien Rutten vertelt hierover: “Met de kennis van nu moeten we het injecteren van afvalwater door de NAM niet meer hervatten. Er zijn wel degelijk alternatieven om het afvalwater te zuiveren, al zijn deze kostbaar. Economische belangen mogen niet voor veiligheid en welzijn gaan.” 

credits foto: RTV Borne

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.