27 december 2021

CDA Overijssel wil duurzaam perspectief voor platteland

Door de stikstofproblematiek staat niet alleen de toekomst van veel familiebedrijven in de agrarische sector op het spel, maar ook de leefbaarheid van het landelijk gebied door het verdwijnen van scholen en winkels. CDA Overijssel pleit daarom voor een Deltaplan Duurzaam Platteland.

In de nota ‘Perspectief voor het platteland’ stelt het CDA vast dat het landelijk gebied niet zonder boeren kan, maar dat die dan wel de kans moeten krijgen om een fatsoenlijk inkomen te verkrijgen.

Er is veel ontevredenheid en frustratie bij de boeren over de kortetermijnmaatregelen van de (landelijke) overheid die elkaar in snel tempo opvolgen. Veel boeren zien dan ook geen toekomst meer voor hun familiebedrijf en overwegen te stoppen. Dat moet anders, vindt het CDA. De overheid moet duidelijk zijn en een langjarig perspectief bieden met een goed verdienmodel.

Ook is een andere aanpak van natuurbeheer nodig, waarbij natuurorganisaties gestimuleerd worden om boeren in te schakelen bij het (agrarisch) beheer. Zo nodig door meer middel van subsidies. ‘Landbouw en natuur waren eeuwenlang nauw met elkaar verbonden, maar in de afgelopen decennia zijn ze uit elkaar gegroeid. Nu moeten we ze weer met elkaar zien te verzoenen’, meent Bert Vroon die samen met Eric Kleissen de plattelandsvisie van CDA Overijssel heeft geschreven.

Als een boer zelf landschapselementen zoals een houtwal aanbrengt, dan moet daar een vergoeding voor waardedaling van de grond tegenover staan. Bij dit alles, ook als een boer gaat stoppen met het agrarisch bedrijf, is volgens het CDA vrijwilligheid het uitgangspunt en niet onteigening.

De stikstofproblematiek wordt niet ontkend, maar tegelijkertijd stelt het CDA dat die niet allesbepalend dient te zijn. ‘De leefbaarheid op het platteland is nu het ondergeschoven kindje. Bij alles wat zich afspeelt rond de 24 Natura 2000-gebieden in onze provincie moet daarvoor concrete aandacht zijn, inclusief geld en een plan van aanpak, zegt Jeroen Piksen, woordvoerder landbouw en natuur van de CDA-fractie in Provinciale Staten.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk is een groot voorstander van een gebiedsgerichte aanpak waarbij aandacht is voor zowel de agrarische sector en de natuur als voor de leefbaarheid van het gebied. Tijdens een werkbezoek aan boeren in Noordoost-Twente nam hij de plattelandsvisie van CDA Overijssel in ontvangst van Statenlid Jeroen Piksen.

Download hieronder de plattelandsvisie 'Perspectief voor het platteland':

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.