22 juni 2016

CDA Overijssel wil twee ton voor kleine evenementen

Tijdens de komende Statenvergadering wordt het evenementenbeleid voor de periode 2017-2019 vastgesteld. Het CDA wil na het grote succes van de eenmalige regeling voor kleine evenementen afgelopen najaar nu ook in het nieuwe evenementenbeleid geld beschikbaar stellen voor kleine initiatieven. Wat het CDA betreft komt hier voor de periode 2017-2019 twee ton voor beschikbaar.

Koesteren
 “Vorig jaar al hebben we gepleit voor extra geld voor kleine initiatieven. Dat was een daverend succes. Helaas moesten we ook veel aanvragers teleur moeten stellen. Dit gaf wel aan hoe actief Overijssel is in het organiseren van evenementen voor de gemeenschap. Dat moeten we koesteren en vooral stimuleren”, aldus woordvoerder Economie Rob Engbers.

Kleine initiatieven, groots effect
Vaak zijn initiatieven als een jaarmarkt of dorpsfestival al goed geholpen met een kleine bijdrage. Juist deze kleinschalige nieuwe initiatieven evenementen zijn van groot belang voor de betrokkenheid in de samenleving, omdat hier veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Het CDA ondersteunt graag initiatieven vanuit de samenleving en geeft met deze oproep hier wederom concreet invulling aan. 

Focus op werk, recreatie en toerisme
Het CDA is positief, maar ook kritisch op de invulling van het nieuwe evenementenbeleid voor de periode 2017 – 2019. In grote lijnen kunnen we ons prima vinden in het voorgestelde beleid, al hebben we nog wel een aantal vragen waar we graag duidelijkheid over willen. Het CDA kan zich prima vinden in de nieuwe focus, op werkgelegenheid en  recreatie en toerisme, van het nieuwe evenementenbeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.