02 februari 2023

CDA pleit voor woningbouwimpuls met extra aandacht leefbaarheid in Overijssel

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft vandaag het rapport Voor Heel Nederland gepresenteerd. In dit rapport wordt voor Overijssel gepleit voor de bouw van meer woningen dan alleen de al met het kabinet overeengekomen 50.000 nieuwe huizen die in de komende jaren worden gerealiseerd. Met aandacht voor een vitaal platteland en betaalbaar wonen, ook in de steden.

Inwoners moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mensen moeten tijdig hun huis kunnen verruilen voor een bereikbare, betaalbare woning in hun eigen buurt of wijk, die voorziet in hun behoeften van dat moment. Het CDA wil bij het opknappen van oude stadswijken ‘een dam opwerpen’ tegen het vervangen van sociale woningbouw door duurdere woningen. Er moet een minimum aan sociale woningbouw voor terug komen, met ook betaalbare woningen in het middensegment en grenzen aan de huurstijging in de particuliere sector.

Om wonen op het platteland te stimuleren, vindt het CDA dat het rood-voor-rood-beleid van de provincie verbreed moet worden naar schuur-voor-schuur. ‘Want het zou mooi zijn dat de ‘sloopmeters’ van agrarische schuren als bouwkavel beschikbaar komen in woonwijken’, zegt Rick Brink, lijsttrekker van het CDA Overijssel bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten.

Volgens Brink worden agrariërs die gaan stoppen, daardoor niet langer verplicht om op eigen erf een kavel aan te bieden. ‘Zo wordt het nog aantrekkelijker om oude leegstaande schuren op te ruimen en ons mooie landschap een kwaliteitsimpuls te geven. Waarbij we als CDA een goede compensatie voor de stoppende agrariër belangrijk vinden.’

Als voorwaarde voor de woningbouw stelt het CDA dat ook de nodige voorzieningen worden bijgebouwd. ‘Een wijk is meer dan een stapel stenen’, stelt Brink. ‘Een wijk, een dorp of een stad is altijd een gemeenschap. Daar heb je voorzieningen als scholen en winkels voor nodig, die goed bereikbaar zijn.’

Bij dit alles moet een goede balans tussen stad en platteland niet uit het oog worden verloren. Brink: ‘Voor zowel dorp als stad geldt: zorgvuldige inbreiding en uitbreiding. Wij zijn voorstander van kleinschalige uitbreiding van dorpen en kernen, met als doel starters de kans te geven om in hun woon- of geboorteplaats te blijven wonen. Dit is cruciaal voor de leefbaarheid en de toekomst van de dorpen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.