14 december 2017

CDA: “Provincie treed daadkrachtiger op bij ernstige bodemverontreiniging”

Eind augustus 2017 werd er in Rossum bij de NAM-locatie aan de Bentersteeg (ROW3) een ernstige verontreiniging geconstateerd van grond en grondwater. De provincie heeft destijds aangegeven aan te sturen op tijdige sanering van het terrein. De Statenfractie van het CDA is heeft vragen gesteld over de manier waarop de provincie omgaat met de verontreiniging.

“We willen graag weten waarom de provincie op deze manier reageert op ernstige bodemverontreiniging. Eerder gedane toezeggingen over sanering worden niet nagekomen.  In dit deel van Twente hebben de afgelopen jaren meerdere lekkages en verontreinigingen plaatsgevonden. Het is belangrijk dat de overheid dit op een goede manier afhandelt.  Bovendien zijn we benieuwd naar de onderbouwing waarom het bedekken van de verontreiniging met asfalt voldoende is. Grondwater verspreid zich immers in de bodem. Een laag asfalt houdt dit naar onze mening niet tegen zoals het onderzoeksbureau aangeeft.Ook heb ik gevraagd hoe de gedeputeerde in het licht van de vele verontreinigingszaken aankijkt tegen de plicht tot zorg voor onze omgeving voor toekomstige generaties.Ik ben erg benieuwd naar de antwoorden van de gedeputeerde”, aldus woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten.

Sanering
De provincie had na eerdere vragen van de CDA Statenfractie en de CDA Tweede Kamerfractie aangegeven begin 2018 te gaan starten met de sanering van het terrein. In Twentse Courant Tubantia stond 14 december het bericht dat de provincie geen actie onderneemt op korte termijn, omdat onderzoeksbureau Antea Group heeft aangegeven geen gevolgen te verwachten van de minerale olie in de bodem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.