06 februari 2019

CDA stelt kritische vragen over asbestfonds

In Provinciale Staten is afgesproken dat het provinciale asbestfonds zo snel mogelijk van start zou gaan. In de commissievergadering van 6 februari wordt het voorstel voor het nieuw op te richten asbestfonds besproken. Hoewel het CDA blij is dat de provincie bezig is met de ontwikkeling van het fonds, zijn er nog veel vragen die de CDA fractie graag beantwoord ziet. Het fonds moet echt van meerwaarde zijn voor asbestdakeigenaren die minder draagkrachtig en hen financieel ondersteunen. Daarnaast moet het fonds er voor zorgen de provincie een flinke slag gaat maken in het verminderen van het aantal vierkante meters asbest op daken.

Geen panden of gronden verkopen om geld vrij te maken voor sanering
De belangrijkste vraag voor het CDA is op welk moment een dakeigenaar die minder draagkrachtig is in aanmerking voor deelname aan dit asbestfonds. Het kan niet zo zijn dat wanneer hij panden of gronden bezit dat deze eerst verkocht moeten worden om geld vrij te maken voor asbestsanering. Voor het CDA is het onbespreekbaar dit op te nemen als voorwaarde in het provinciale stimuleringsfonds. Woordvoerder Bouwien Rutten: "We willen voorkomen de asbestdakeigenaren die al minder draagkrachtig zijn echt in de financiële problemen komen door de verplichte asbestsanering. Ook moet de regeling echt iets toevoegen en helpen meer vierkante meters te saneren"  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.