18 juli 2016

CDA stelt vragen over rapport gezond omwonenden veehouderijen

De CDA fractie heeft vragen gesteld over het rapport "Veehouderij en gezondheid omwonenden" Begin juli is er een rapport verschenen over de relatie tussen veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Het rapport gaat over een onderzoek in de provincies Brabant en Limburg in een regio met een zeer hoge veedichtheid. Binnen een straal van 1 km bevonden zich 15 intensieve veehouderijbedrijven.

Ondanks het feit dat dergelijke regio's in Overijssel niet of weinig voorkomen, geeft het rapport toch aan dat er effect is op de gezondheid van de omwonenden. Zowel positief als negatief. Positief is dat bij omwonenden een hogere weerstand is gemeten tegen bepaalde longaandoeningen zoals astma/COPD. Negatief is dat de uitstoot van met name fijnstof hoger is in de buurt van intensieve veehouderijen en dat heeft ook een effect op de volksgezondheid . 

De vragen die het CDA gesteld heeft, gaan over of we in Overijssel ook dergelijke verdichte regio's kennen, of we met de herziening van de Omgevingsvisie de juiste beleidsinstrumenten hanteren en of GS ook innovatie stimuleert om te komen tot betere staltechnieken zodat de uitstoot van fijnstof uit stallen verminderd. In september wordt het Statenvoorstel  Agro en Food besproken. Ook dit onderwerp komt dan ongetwijfeld aan de orde. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.