04 juli 2018

CDA stelt vragen over uitkomsten Berenschot-onderzoek Orkest van het Oosten

Als gevolg van een fors lagere bijdrage vanuit het Rijk is een fusie tussen de Het Gelders Orkest en Het Orkest van het Oosten de enige oplossing om een symfonische voorziening voor het Oosten van Nederland te behouden. Uit het onderzoek van Bureau Berenschot blijkt dat de subsidie om de orkesten in de benen te houden, aanzienlijk hoger moet zijn dan de huidige provinciale bijdrage. Om later dit jaar een goede afweging te kunnen maken, als het besluit voorligt in Provinciale Staten, heeft woordvoerder cultuur Susan Faal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. 

Meer geld voor meer cultuur?
De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de uitkomsten van het rapport dat Bureau Berenschot heeft gemaakt over de fusieplannen van de twee orkesten. De CDA-fractie is van mening dat een orkest een belangrijke culturele voorziening is voor Overijssel. De fractie is benieuwd naar de reactie van Gedeputeerde Staten op het fors hogere subsidiebedrag dat nodig is om het orkest in de benen te houden. “We zijn als CDA-fractie vooral benieuwd waarom er voor de fusie, die in onze beleving juist meer efficiency zou moeten opleveren, veel meer geld nodig is. Ook willen we graag weten of en hoe andere orkesten in Nederland geconfronteerd zijn met Rijksbezuinigingen en hoe zij hiermee om zijn gegaan. Ook zijn we benieuwd of er met het verhogen van de subsidie een groter cultureel aanbod in onze provincie gaat ontstaan en hoe de Overijsselse cultuursector betrokken wordt. We hebben gevraagd waar het aanbod van het orkest uit gaat bestaan en of dit een groter aanbod is dan de afgelopen jaren”, aldus Susan Faal.   

Risico’s in beeld
Faal geeft ook aan dat het CDA het belangrijk vindt om de risico’s van het ondersteunen van het orkest goed in beeld te hebben: “We willen van GS weten of duidelijk is wat de risico’s zijn van het verlenen van de subsidie en of daar afspraken over gemaakt zijn. Die willen we graag in beeld gebracht zien. Als laatste willen we als CDA ook een goed beeld krijgen van het proces. Voordat de fusie definitief is, stellen de orkesten een overgangsjaar voor in 2019/2020. Ik ben wel benieuwd of we het besluit over het verlenen van een structurele subsidie kunnen uitstellen tot dat moment”.

Het onderzoek door Bureau Berenschot is op verzoek van de provincies Overijssel en Gelderland en de standplaatsen Arnhem en Enschede uitgevoerd. Het debat over het orkest van het Oosten vindt na het zomerreces plaats in de Staten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.