20 april 2023

CDA steunt aanstelling Mona Keijzer als bemiddelaar kanaal Almelo-De Haandrik

De CDA-fractie in Provinciale Staten staat achter het aanstellen van Mona Keijzer als bemiddelaar bij de schadeafhandeling voor de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Op voorstel van BBB gaat de oud-staatssecretaris voor Economische Zaken en oud-Kamerlid voor het CDA de komende maanden proberen om de huidige onvrede onder de bewoners weg te nemen.

‘Wij vinden het ontzettend belangrijk dat alles wordt aangepakt om het vertrouwen in de provincie en in de schadeafhandeling terug te brengen’, aldus Laura Mak, woordvoerder Ruimte en Water van de CDA-fractie. ‘De verwachting is niet dat de schadeafhandeling vertraging oploopt, maar wij hopen dat dit ook geldt voor andere initiatieven die momenteel lopen in het gebied.’

Het is de bedoeling dat Mona Keijzer niet alleen in gesprek gaat met bewoners, ondernemers en de stichting Kant nog Wal, maar ook met de gemeentebesturen van Twenterand en Hellendoorn, de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Het voorstel om Mona Keijzer als bemiddelaar aan te stellen werd met algemene stemmen aangenomen door Provinciale Staten. Zij zal voor 1 september verslag uitbrengen van haar bevindingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.