11 maart 2020

CDA teleurgesteld, provincie dringt niet aan bij NAM

CDA Overijssel is teleurgesteld nu Gedeputeerde Staten opnieuw hebben laten weten dat zij niet van zins zijn om de NAM ertoe te bewegen om op z’n minst een pilotproject te beginnen voor het zuiveren van met chemische middelen vervuild afvalwater van boorlocaties.

‘We hebben de stellige indruk dat de NAM z’n eigen spelregels bepaalt en dat er geen enkel pilotproject tot stand komt’, aldus fractievoorzitter Bouwien Rutten. Zij stelde vanochtend mondelinge vragen aan gedeputeerde Tijs de Bree, die vervolgens liet weten dat de provincie zich niet bevoegd acht om de NAM op andere gedachten te brengen. Hij adviseerde om zelf het ministerie van Economische Zaken te benaderen.

Er is volgens Rutten minstens één partij die heeft aangegeven het zuiveren van het afvalwater technisch aan te kunnen, maar de NAM blijft volhouden dat er geen bedrijven zijn die dat kunnen. ‘Het gaat om een partij die wereldwijd wordt ingeschakeld voor onder meer het zuiveren van het afvalwater dat vrijkomt bij de winning van schaliegas’ zegt Rutten.

‘Wat mij stoort, is dat er partijen zijn die een oplossing hebben aangeleverd, maar dat de NAM vindt dat het zuiveren van afvalwater niet rendabel genoeg is. Vervolgens constateert de provincie dat er niets aan te doen is. De provincie legt zich er dus bij neer dat de NAM tot in het oneindige door kan blijven gaan met het injecteren van afvalwater. Dat valt toch niet uit te leggen aan de bevolking van Noordoost Twente die juist wil dat de NAM stopt met injecteren.’

Tiental vragen

CDA Overijssel wil daarover juist duidelijkheid. Eerder werd al met een tiental vragen aan Gedeputeerde Staten benadrukt dat de Statenfractie niet wil dat opnieuw wordt begonnen met het injecteren van afvalwater van boorlocaties in het Tubbergenveld. De NAM heeft aangegeven op zoek te zijn naar extra capaciteit in de omgeving van het Drentse Schoonebeek. Wordt die niet gevonden, dan sluit de NAM niet uit dat opnieuw afvalwater naar het Tubbergenveld gaat. CDA Overijssel wil echter dat er een definitief einde aan komt, omdat het injecteren van vervuild afvalwater nog altijd voor veel onrust zorgt onder de bevolking van Noordoost-Twente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.