27 november 2020

CDA tevreden met besluit minister over N35

Het CDA is tevreden over het besluit dat minister Van Nieuwenhuizen vandaag bekend heeft gemaakt over de aanpak van N35 na afloop met de overleg met de regio. Het besluit is weliswaar niet het gewenste eindbeeld dat de N35 een 2x2 100 km autoweg wordt van Almelo naar Zwolle, maar met dit besluit wordt wel een oplossing geboden voor de belangrijkste knelpunten bij Mariënheem en Laag Zuthem.

Met een rondweg langs Mariënheem zal de leefbaarheid fors toenemen. Doordat alle kruisingen op het traject ongelijkvloers worden, zal ook de verkeersveiligheid fors worden verbeterd. Ook zal de doorstroming op het hele traject fors verbeteren, omdat de capaciteit op de N35 nu vooral wordt beperkt door de kruisingen en de aansluitingen.

Het besluit van de minister biedt wel de ruimte om de weg op een later moment, als mocht blijken dat verder uitbreiding noodzakelijk is, de weg alsnog te verbreden van 2x1 naar 2x2. Het enige zorgpunt wat overblijft na het bericht uit Den Haag wat dit nu betekent voor de situatie bij Haarle. Hier moet wat betreft CDA Overijssel ook een oplossing komen en dat blijkt niet uit de berichtgeving tot nu toe.

Het vandaag bekendgemaakte besluit is een belangrijke mijlpaal in een proces dat al decennia lang duurt en waar het CDA zowel lokaal, provinciaal als landelijk zich steeds weer opnieuw voor heeft gepleit. Deze kabinetsperiode is er eerst door de CDA-Kamerleden Maurits von Martels en recent door Wytske Postma bij elk debat over de Rijkswegen aandacht gevraagd voor de N35.

In de provincie heeft CDA-Statenlid Bart van Moorsel dit tot prioriteit voor Oost-Nederland heeft gemaakt. ‘Maar ook de lokale afdelingen van het CDA langs de N35 van Enschede tot Zwolle hebben hier jarenlang voor gestreden’, aldus Van Moorsel. Het mag volgens hem ook een succes van de gedeputeerde Bert Boerman worden genoemd, omdat hij de afgelopen zes jaar telkens in Den Haag de N35 op de agenda heeft gezet en op alle wensen vanuit de minister voor nader onderzoek geduldig en adequaat heeft gereageerd.

‘Deze gedeputeerde heeft iets bereikt waar vele voorgangers van hem slechts van hebben gedroomd. Het besluit van vandaag is overigens mede te danken aan het feit dat Provinciale Staten in grote meerderheid te kennen heeft gegeven te willen investeren in deze rijksweg. Er wordt nog steeds uitgegaan van een bijdrage van maximaal 120 miljoen euro door de provincie aan dit project.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.