14 februari 2018

CDA vraagt naar stand van zaken in Natura2000 gebied Koppelerwaard

De CDA Statenfractie heeft bij monde van Landbouw en Natuurwoordvoerder Marco van der Vegte aan het provinciebestuur gevraagd naar de stand van zaken in het Natura2000 gebied Koppelerwaard bij Wilsum (gemeente Kampen). Voor één gezin lijken de maatregelen voor de natuur, het einde te betekenen voor het gezinsbedrijf dat al generaties in de familie is. Om een duidelijk beeld te krijgen van de stand van zaken heeft de CDA-fractie vragen ingediend.

Verwarring
Marco van der Vegte: “We stellen vragen om goed in beeld te krijgen wat de stand van zaken op dit moment is bij de Koppelerwaard. Het grootste deel van het Natura2000 gebied ligt in Gelderland en wordt in zijn geheel door Gelderland uitgevoerd. Het gezin uit het Overijsselse Wilsum was hier niet van op de hoogte en kwam er te laat achter. Daardoor kwam hun zienswijze op de plannen te laat. Als de plannen zoals deze nu liggen, worden uitgevoerd moet het bedrijf, met grote sociale binding met het dorp Wilsum, stoppen”.

Werkbezoek
In maart vindt er, als vervolg op de inbreng van de familie Marskamp tijdens de commissievergadering van 21 januari, een werkbezoek naar het Natura2000 gebied plaats. “Ter voorbereiding op dit bezoek willen we de situatie duidelijk in beeld hebben. Gelukkig stelt de provincie zich welwillend op. Wellicht is er ruimte om naast de maatregelen die nodig zijn voor de natuur ook ruimte te houden voor het familiebedrijf van de familie Marskamp. Om dat te kunnen beoordelen hebben we vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten”, aldus van der Vegte.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.