23 april 2021

CDA, VVD en PvdA vragen GS om uitleg over soberder veiligheidsplan N35 in Mariënheem

CDA, VVD en PvdA willen opheldering van Gedeputeerde Staten over berichten in de media dat de veiligheidsmaatregelen op de N35 in Mariënheem worden versoberd. Mogelijk komen er verkeerslichten in het dorp, in plaats van de geplande ‘bajonetkruisingen’. Tot nu toe wilde de provincie dat niet, omdat verkeerslichten de doorstroming van het verkeer op de N35 zouden belemmeren.

De drie Statenfracties willen in de commissie Verkeer en Vervoer op woensdag 19 mei allereerst van Gedeputeerde Staten te weten komen of het juist is dat de provincie en Rijkswaterstaat voor goedkopere oplossingen in Mariënheem kiezen en daarmee geld vrij maken voor een verkeersveiliger fietsoversteek op de N35 in Haarle.

‘We vragen ons af of hier de juiste keuzes worden gemaakt. De CDA-fractie is tegen een oplossing voor Haarle ten koste van Mariënheem, voor beide dorpen moet voor de meest veilige aanpak worden gekozen’, aldus het CDA-Statenlid Bart van Moorsel. Er is 15 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregelen op korte termijn, aangezien een definitieve oplossing voor de N35 nog wel even op zich laat wachten.

De drie fracties geven aan dat zij voorafgaand aan de commissievergadering liefst nog een brief van Gedeputeerde Staten ontvangen met uitleg over de voorgenomen besluiten en over de uitvoering van de motie-Van Moorsel waarin Provinciale Staten vragen om een veilige fietsoversteek in Haarle.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.