05 maart 2020

CDA wil actie GS om banen Apollo Vredestein te behouden

Het CDA is geschrokken van het bericht dat 750 banen verdwijnen bij bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede. De productie van de goedkopere types banden is al deels verdwenen naar een zusterbedrijf in Hongarije en straks gaat er ook werk naar India. Wat in Enschede overblijft, is de productie van landbouwbanden en premium banden voor dure auto's. De productie gaat terug van 2 miljoen naar 500.000 banden. Er blijven 350 tot 400 werkplekken over.

Het CDA heeft inmiddels vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het dreigende banenverlies bij Apollo Vredestein. Met name wil de Statenfractie weten of Gedeputeerde Staten vooraf op de hoogte waren en of er gesprekken zijn geweest met Apollo Vredestein over mogelijkheden om de productie in Enschede te behouden.

Omdat de bandenfabriek een belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid in Overijssel vraagt het CDA aan Gedeputeerde Staten om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de directie van Apollo Vredestein.

Het CDA heeft de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

  1. Is het college op de hoogte van deze plotselinge ontwikkeling?
  2. Heeft het college het verdwijnen van deze 750 banen zien aankomen?
  3. Zo ja, zijn er gesprekken geweest met Apollo Vredestein om samen te kijken naar de mogelijkheden om de productie in Enschede te behouden?
  4. Zo nee, wat kan en gaat het college er aan doen om deze banen te behouden voor Overijssel?
  5. Is het college het eens met het CDA dat Apollo Vredestein een belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid in Overijssel?
  6. Is het college bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de directie van Apollo Vredestein hierover?
  7. Zo ja, wil het college de Staten informeren over de uitkomsten van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.