08 maart 2016

CDA wil aparte status RTV Oost in Mediawet

De Overijsselse CDA fractie wil dat RTV Oost een aparte status krijgt in de nieuwe mediawet van Staatssecretaris Sander Dekker.  De CDA fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van GS. De CDA fractie riep GS op actie te ondernemen richting Den Haag zodat RTV Oost net als de regionale zender van Friesland een aparte status krijgt in de nieuwe Mediawet.  “We zijn bijzonder verheugd dat gedeputeerde van Hijum dit zo snel heeft opgepakt en een brief richting Den Haag heeft gestuurd om te pleiten voor een aparte status en eigen mediaraad voor RTV  Oost”, aldus woordvoerder Jeroen Piksen. Met een eigen mediaraad zal de Overijsselse identiteit gewaarborgd kunnen worden.

Snel actie
De CDA fractie vraagt aan het college met spoed de bijzondere positie van RTV Oost onder de aandacht te brengen bij Staatssecretaris Dekker en de leden van de Eerste Kamer. Daarnaast wil het CDA dat GS er voor pleit dat de aankondigde motie Ten Hoeve waarin de aparte status voor de Friese zender wordt geregeld, wordt verbreed met de positie van RTV Oost. Met de brief van gedeputeerde van Hijum zijn de eerste stappen hierin alvast gezet.

Erkend
De CDA fractie is van mening dat RTV Oost een soortgelijke positie inneemt als Omrop Fryslân en de Limburgse regionale zender aangezien ‘het Limburgs’ net zoals het Fries en het Nedersaksisch door het Europees Handvest in 1997 is erkend als een minderheidstaal. Wat het CDA betreft zouden deze zenders dus ook op eenzelfde wijze behandeld moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.