15 april 2021

CDA wil dat Overijssel koploper wordt bij robotisering maakindustrie

Het CDA vindt dat Overijssel door samenwerking met de maakindustrie in de provincie wereldwijd koploper kan worden op het gebied van digitalisering en robotisering. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om minder afhankelijk te zijn van landen als China. Lokale productie zorgt voor minder transportbewegingen. Daarvoor dient de maakindustrie echter wel versneld te digitaliseren door meer gebruik te maken van robots en 3D-printen.

Een aantal Overijsselse bedrijven loopt weliswaar voorop, maar veel maakbedrijven in de provincie moeten de digitaliseringsslag nog maken. ‘Wij vrezen dat diensten, producten, kennis en vakmanschap verloren gaan als niet snel wordt ingegrepen’, zegt het CDA-Statenlid Susan Faal-Takak.

De provincie doet al het nodige om de gerobotiseerde productie en digitalisering te stimuleren, maar de CDA-fractie vindt het nog onvoldoende. Statenleden Susan Faal-Takak en Jerry Blekkenhorst vragen daarom aan Gedeputeerde Staten om uitleg over de manier waarop de provincie de maakindustrie aanspoort en steunt om met robotisering en digitalisering aan de slag te gaan.

De CDA-fractie stelt de volgende vragen:

  1. Kan het college van Gedeputeerde Staten de stand van zaken binnen de maakindustrie in Overijssel op het gebied van digitalisering en robotisering toelichten? Zo niet, waarom niet?
  2. De CDA-fractie is van mening dat de provincie Overijssel in samenwerking met de maakindustrie in Overijssel een wereldwijde koploper kan worden op het gebied van digitalisering en robotisering. Zo niet, kan het college toelichten waar de knelpunten zitten?
  3. In Overijssel bestaan bedrijven (koplopers wereldwijd) die volop bezig zijn met digitalisering en robotisering. Heeft het college van Gedeputeerde Staten hier voldoende zicht op en/of contact mee? In hoeverre worden deze koplopers betrokken bij de totstandkoning van regelingen en provinciale programma's?
  4. Door provinciaal de digitalisering en de gerobotiseerde producties te stimuleren, kunnen voordelen ontstaan zoals de besparingen in CO2-uitstoot en nieuwe vormen van werkgelegenheid. Op welke wijze (zoals kennis en financiële steun) stimuleert het college van Gedeputeerde Staten gerobotiseerde productie en digitalisering van de maakindustrie? Kan het college dit nader toelichten?
  5. In hoeverre vindt onderlionge kennis- en informatieoverdracht plaats binnen de maakindustrie op het gebied van robotisering? Kan het college dit nader toelichten?
  6. Door producten in de provincie te vervaardigen ontstaan veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Op welke wijze (zoals kennis en financiële steun) stimuleert het college van Gedeputeerde Staten 'reshoring' binnen de maakindustrie? Kan het college dit nader toelichten?
  7. Op welke wijze stimuleert het college van Gedeputeerde Staten de lokale productie van half- en eindfabricaten? Kan het college dit nader toelichten>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.