23 juni 2023

CDA wil gebiedsprocessen PPLG wél serieus nemen

Het CDA heeft tegen een motie gestemd om de gebiedsprocessen als ‘niet bindend’ op te nemen in het voorlopige ontwerp van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De motie was ingediend door BBB, VVD en SGP die zich niet gebonden achten aan het overleg met gebiedspartners als de gemeenten en waterschappen, natuurbeheerders, landbouworganisaties en andere belangengroepen. Het zijn juist de gebiedsprocessen die ten grondslag liggen aan het PPLG.

Waarom het CDA tegen de motie stemde? ‘Als CDA willen we de inzet van al die organisaties niet zomaar met een motie als deze van ons af schuiven. Bovendien staat het de oplossing voor de PAS-melders in de weg als de gebiedsprocessen weer op losse schroeven komen te staan’, legt Statenlid Klaas de Lange uit. De motie om de gebiedsprocessen als ‘niet bindend’ te beschouwen werd met een ruime meerderheid aangenomen door Provinciale Staten, ook met de steun beoogde coalitiepartners GroenLinks en PvdA.

De mede door het CDA ingediende motie om meer aandacht te besteden aan de leefbaarheid op het platteland in de definitieve versie van het PPLG werd met algemene stemmen aangenomen.

De CDA-fractie stemde verder voor het ruimhartiger openstellen van de groenblauwe diensten en agrarisch natuurbeheer. Ook werd voor de motie gestemd waarin het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om in Den Haag te lobbyen om de kalenderlandbouw van tafel te krijgen.

De aangenomen moties worden verwerkt in het concept-ontwerp Provinciaal Programma Landelijk Gebied dat voor 1 juli naar Den Haag wordt gestuurd. Daar ligt al een claim van 5 miljard euro voor de uitvoering van het PPLG. In december moeten Provinciale Staten het definitieve PPLG vaststellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.