26 oktober 2020

CDA wil haast maken met waterstof-tankstations in Overijssel

Het wordt hoog tijd dat er tankstations voor ‘groene’ waterstof in de provincie komen, vindt CDA Overijssel. September vorig jaar gaf het college van Gedeputeerde Staten op vragen van het CDA te kennen dat er al enig zicht was op de komst van een waterstofstation, namelijk op het bedrijvenpark A1 in Deventer. Ook waren er initiatieven bekend van onder meer Avia in Enschede, van Witte Energie in Hengelo en aan de Duitse grens bij De Lutte. In december namen Provinciale Staten een motie aan waarin het college werd opgeroepen zulke initiatieven zoveel mogelijk te ondersteunen. Toch is er nog geen enkel waterstof-tankstation daadwerkelijk tot stand gekomen.

De CDA-Statenfractie zet nu druk op de ketel en wil dat Overijssel in het eerste kwartaal van volgend jaar tenminste één waterstofstation telt. ‘De provincie moet alles uit de kast halen om bedrijven die een waterstof-tankstation willen realiseren te ondersteunen. Met de nadrukkelijke wens voor realisatie in het eerste kwartaal van volgend jaar’, aldus fractievoorzitter Bouwien Rutten.

Gedeputeerde Staten krijgen van het CDA onder meer de vraag voorgelegd of cofinanciering van ‘groene’ waterstof-tankstations door het Rijk of vanuit Brussel mogelijk is.

De CDA-fractie stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1. Is het college het eens met de CDA-fractie dat het de hoogste tijd is dat het tanken van ‘groene’ waterstof op korte termijn mogelijk moet zijn?

2. Wat is de status van bestaande initiatieven voor een waterstof-tankstation in Overijssel?

3. Op welke termijn kunnen wij in onze provincie concreet resultaat uit die initiatieven verwachten?

4. Als initiatieven niet tot stand komen, heeft de provincie inzicht tegen welke belemmeringen initiatiefnemers aan lopen?

5. Op welke wijze kan de provincie constructief bijdragen aan het wegnemen van deze belemmeringen?

6. Wat heeft het college mogelijk nodig van Provinciale Staten om deze belemmeringen weg te nemen?

7. Welke mogelijkheden ziet het college om het thema waterstof een impuls te geven vanuit het Herstelplan als onderdeel van de begroting 2021?

8. Zijn er mogelijkheden voor een cofinanciering met Rijks- en EU-middelen en zo ja, welke?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.