Asbest - asbestos 05
23 augustus 2020

CDA wil meer aandacht provincie voor asbestsanering

CDA Overijssel vindt dat er (weer) meer aandacht moet komen voor het verwijderen van asbest. De sanering van asbest is in een impasse geraakt nadat het aangekondigde asbestverbod in de prullenbak belandde. Uit een zaterdag gepubliceerd artikel van Het Schone Oosten blijkt dat veel woningeigenaren laten het erbij zitten, omdat vanuit de overheid niet meer wordt aangedrongen op asbestsanering.

Dat is een slechte zaak, want er vallen volgens de Stichting Asbest Ontrafeld jaarlijks nog altijd gemiddeld 250 asbestdoden. Het Schone Oosten, een journalistiek onderzoeksproject van De Twentsche Courant Tubantia en De Stentor, constateert dat de overheid onduidelijk is over wat ze wil en dat leningen uit een landelijk fonds niet bijdragen tot het oplossen van de asbestproblematiek.

Provinciale Staten namen in juni unaniem een motie aan om de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ nieuw leven in te blazen, niet alleen voor bedrijven maar ook voor particuliere eigenaren. Er is dus bij de provincie best wel aandacht voor het saneren van asbestdaken, ook op de provinciale website.

‘Helaas is daar niets te vinden over andere asbestplekken, zoals asbestcement in woningen en gebouwen. Terwijl ook daar voorzichtigheid geboden is bij blootstelling, bijvoorbeeld bij sloop- of herstelwerkzaamheden’, aldus CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten. Zij ziet daarom graag nuttige en toegankelijke informatie hierover op de provinciale website. Ook wil zij van Gedeputeerde Staten weten wanneer de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ weer wordt opgepakt.

Het gaat om de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Wat is de status en het tijdspad van uitvoering van de uitvoering van bovengenoemde staten motie?
  2. Is het college het eens met de conclusie in de reportage van het Schone Oosten dat de sanering van asbestdaken in een impasse is geraakt?
  3. Zo ja, op welke wijze is of gaat het college hier actief mee aan de slag om de asbestverwijdering van daken wel te bevorderen?
  4. Zo nee, waaruit blijkt dat?
  5. In hoeverre is het college actief in gesprek met betrokken partijen over het stimuleren van het saneren van asbestdaken en kunt u de Staten inhoudelijk meenemen?

Nog steeds is er discussie over hoe schadelijk asbest daadwerkelijk is voor de mens qua bedreiging gezondheid. Volgens de voorzitter van St. Asbest Ontrafeld zijn er nog steeds gemiddeld 250 asbestdoden per jaar te betreuren.

  1. Wat is de mening van het college hierover? Graag een toelichting.

Er is op de website van Overijssel veel aandacht voor het saneren van asbestdaken.
Helaas is daar niets te vinden over andere asbestplekken zoals asbestcement in woningen en gebouwen. Terwijl ook daar voorzichtigheid geboden is bij blootstelling. Denk bijvoorbeeld aan sloop en/of herstelwerkzaamheden aan woningen en gebouwen.

  1. Op welke wijze heeft de provincie aandacht voor de verwijdering van deze asbestplekken?
  2. Is het college bereid nuttige en toegankelijke informatie te plaatsen op de website over andere asbestplekken dan alleen de verwerking in daken?
  3. Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.