Cows in a stable
08 juni 2022

CDA wil met GS in debat over stikstofplannen kabinet voor Overijssel

Het CDA heeft in de vergadering van Provinciale Staten aan gedeputeerde Ten Bolscher mondelinge vragen gesteld in hoeverre de provincies betrokken zijn bij het opstellen van de naar de media gelekte kabinetsplannen voor stikstofreductie. De gedeputeerde antwoordde inhoudelijk geen enkele informatie over de plannen te hebben ontvangen, zodat nog niets valt zeggen over de gevolgen voor de provincie Overijssel.

Wat het CDA betreft hebben Gedeputeerde Staten geen mandaat om zonder instemming van Provinciale Staten over de kabinetsplannen besluiten te nemen of afspraken te maken.

Het CDA wil na de bekendmaking van de kabinetsplannen komende vrijdag zo spoedig mogelijk met de gedeputeerde in debat over de kabinetsplannen, in het bijzonder de gevolgen daarvan voor Overijssel. Het CDA zal de kabinetsplannen beoordelen op:

  • een evenredige bijdrage van stikstofreductie door alle sectoren;
  • duidelijkheid, perspectief en een duurzaam verdienmodel voor ‘blijvers’ en ruimhartige schadevergoedingen voor ‘stoppers’;
  • vrijwillige medewerking en verwerving van (stikstof) rechten tot het uiterste betrachten;
  • het ongemoeid laten van ‘latente ruimtes’ in bestaande Wnb-vergunningen;
  • de beschikbaarheid van voldoende rijksmiddelen voor de versterking van sociaal economische leefbaarheid op het platteland.
  • de mogelijkheden de KDW als meetmodel los te laten en in plaats daarvan de werkelijke kwaliteit van de natuur te als uitgangspunt te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.