13 oktober 2016

CDA wil vol gas op ontwikkeling XL Businesspark RBT en Twentse afstemming bedrijventerreinen

Afgelopen woensdag 12 oktober is in Provinciale Staten de uitkomst van de verkenning van de toekomst van het XL Businesspark Twente behandeld. Hierbij werden de Staten geïnformeerd over de stand van zaken en in hoeverre het lukt om de ontwikkeling van het alom bekende “RBT” vlot te trekken. In maart van dit jaar lag er een voorstel om de structuur en zeggenschap van het terrein te hervormen.Provinciale Staten hebben toen met een motie duidelijk gemaakt dat een structuurwijziging voor hen geen optie is, maar dat ingezet moet worden op het oplossen van knelpunten.

Opdracht goed opgepakt. 
Deze week bleek dat Gedeputeerde Staten en de deelnemende gemeenten de opdracht van de Staten goed hebben opgepakt. Knelpunten omtrent bestemmingsplannen zijn opgelost, extra geld komt beschikbaar voor acquisitie en om “zaken te kunnen doen” bij de onderhandelingen voor en verkoop van het terrein. Namens het CDA heeft Ben Eshuis aangegeven blij te zijn met de ingezette koers en dat er nu “vol gas gegeven moet worden op de ontwikkeling van het XL Businesspark om zo de werkgelegenheid in Twente te stimuleren”.

Regionale afstemming nodig
Ook vind het CDA dat duidelijk is geworden dat er op regionale schaal afstemming nodig is over de bedrijventerreinen. Hiervoor willen we graag met de CDA-ers in Twente, bestuurders en raadsleden, rond de tafel. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden op [email protected] .
Latere informatie en het verder programma volgt dan later.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.