21 januari 2019

CDA zet bij waterschapsverkiezingen in op klimaatbestendig wonen en werken

Het CDA Overijssel heeft de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor het waterschap Drents Overijsselse Delta vastgesteld. Ook het verkiezingsprogramma staat nu vast. Lijsttrekker Henk Oegema is tevreden met de lijst en het programma: “We hebben een mooie lijst met betrokken volksvertegenwoordigers die veel affiniteit hebben met water en de uitdagingen waar het waterschap op dit moment mee te maken heeft. Ons programma is eigentijds met veel aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering.”

Tien kandidaten
Lijsttrekker is Henk Oegema. Hij is melkveehouder en op dit moment lid van het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Dirk Bruins melkveehouder en huidig fractievoorzitter uit Dwingeloo staat op de tweede plek. Op drie staat Bas Wonink uit Kampen. Hij is in het dagelijks leven werkzaam bij de programmadirectie voor Hoogwaterbescherming. Op de vierde plaats staat Miranda Wesselink. Ze werkt bij Achmea en als ZZP-er. Miranda komt uit Zwolle. Oud-wethouder en melkveehouder Bert Otten uit Hoogeveen staat op plek vijf. Nicole Hofman uit Okkenbroek staat zesde en is voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt en werkt bij waterschap Vechtstromen. Op zeven staat Clazinus Netjes uit Steenwijk. Hij heeft vele jaren ervaring als bestuurder van het waterschap. Gerrit Tuten uit Heeten staat achtste. Als melkveehouder is hij een bekende in Salland. Hij is onder andere voorzitter geweest bij LTO Salland en heeft verschillende ruilverkavelingsprojecten gedaan. Op de negende positie staat Bouke Meijer uit Witteveen. Hij is eveneens melkveehouder en heeft veel ervaring bij verschillende organisaties. Op plek tien is Tjeerd Kingma uit Zwolle te vinden. Hij is al jaren bestuurslid bij de waterschappen en heeft veel ervaring met waterschapsprojecten in binnen en buitenland

Verkiezingsprogramma
Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat. Daar is in het verkiezingsprogramma ruim aandacht voor. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden. Dit betekent onder andere verbetering van dijken, goed werkende gemalen, stuwen en zuiveringen. Het CDA gaat de campagne in met de slogan” Voor uw natje en uw droogje.Dat heeft te maken met het zorgen voor goed waterbeheer in natte, maar ook in de droge perioden. Het gehele programma van het CDA voor de verkiezingen voor waterschap Drents Overijsselse Delta is te vinden op www.cda.nl/programma-overijssel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.