24 maart 2016

College moet haast maken met vervolg op duurzaamheidsleningen

Het CDA is op zijn zachtst gezegd niet blij met het bericht van GS dat er pas tegen het zomerreces duidelijkheid komt over het vervolg op de duurzaamheidslening. “De provincie hecht net als het CDA veel belang aan duurzame energie en heeft met de duurzaamheidslening een mooi instrument in handen om dit te stimuleren. Doordat er geen duidelijkheid komt, worden investeringen in duurzame energie uitgesteld. Juist in deze tijd van het jaar heeft het uitblijven van duidelijkheid voor betrokken leveranciers zeer nadelige effecten”, vertelt woordvoerder Bouwien Rutten.

Haast maken
Er moeten nog een aantal gesprekken plaats vinden met onder andere het Nationaal Energie Bespaarfonds. In deze gesprekken moeten afspraken gemaakt worden over de voorwaarden voor de duurzaamheidsleningen. Wat het CDA betreft moeten het college en betrokken organisaties hier haast mee maken. “Het wordt nu wel tijd voor duidelijkheid”, aldus de woordvoerster Milieu en Energie. 

Nog geen duidelijkheid
Na het zomerreces in 2015 stelde Rutten ook al vragen over de duurzaamheidsleningen, waarop werd geantwoord dat er begin 2016 meer duidelijkheid zou zijn. Inmiddels is het eerste kwartaal van 2016 ten einde blijft voortgang op dit dossier uit. Om hierover meer helderheid te krijgen heeft de CDA fractie vragen ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.