14 november 2017

Democratie in spotlight in Overijssel

De provincie vindt het erg belangrijk dat haar inwoners betrokken zijn bij de democratie in Overijssel. De provincie heeft hiervoor al verschillende instrumenten zoals het Statenspel, bezoeken aan het provinciehuis, jongeren debatten en het programma Iedereen doet Mee. Ook het provinciefestival dat in september werd georganiseerd was er succesvol.

Uit recent onderzoek van de VU-universiteit blijkt dat jongeren steeds minder kennis hebben van en geïnteresseerd zijn in democratie. Jeroen Piksen, woordvoerder Bestuur en Financiën vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. "De waarde van en de kennis over de democratie in Overijssel heeft blijvend aandacht nodig. We willen graag zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de democratie, zij zijn immers de ambtenaren, politici en bestuurders van de toekomst. Daarom hebben we Gedeputeerde Staten met het indienen van een motie gevraagd hiervoor een aanvullend plan te maken. We doen als provincie al veel, maar we vinden het van het allergrootste belang inwoners en vooral jongeren kennis te laten maken met de democratie in Overijssel. We hebben de gedeputeerde ook gevraagd te kijken welke rol de Oude Statenzaal hierin kan vervullen, zo mogelijk in combinatie met de geschiedenis van Overijssel".

De motie werd ingediend samen met ChristenUnie en VVD en werd met ruimte meerderheid aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.