HARDENBERG - Rick Brink
20 april 2023

'Deur staat altijd open bij het CDA in het formatieproces'

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP gaan samen het formatieproces in voor de nieuwe coalitie in Provinciale Staten op voorstel van de verkenners Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer. De verkenners menen dat er geen grote blokkades zijn en dat bij alle vijf partijen de wil er is om verschillen te overbruggen. Op voorstel van BBB gaat Wagenmans nu verder als formateur.

‘We zijn nu niet betrokken bij het formatieproces’, zegt fractievoorzitter Rick Brink. ‘Aan de ene kant is dat logisch, want we hebben verloren. Maar we zijn nog wel de tweede partij, zo’n 48.500 inwoners van onze provincie hebben hun stem op het CDA uitgebracht en we zijn met een fris, deskundig en stabiel team aan de slag gegaan. Mocht alsnog een beroep op ons worden gedaan op ons als CDA, dan staat de deur altijd open. Wij denken dat wij met onze VerkiezingsVisie een welkome aanvulling zijn. Maar we willen gewenst én herkenbaar zijn, dat staat voorop.’

Het argument van de verkenners dat het goed is voor de continuïteit binnen het college dat een of twee gedeputeerden terugkeren, is volgens Brink goed uit te leggen, daarentegen wil het niet zeggen dat een volledig nieuw team zoals het onze per definitie kwetsbaar zou zijn en daarom niet mee kan doen aan de volgende fase in de formatie. Het is wat Brink betreft een prima fundament voor een nieuwe bestuurscultuur die men in Overijssel zo graag wil. ‘Je hebt beide nodig!’

Brink haalde in de vergadering van Provinciale Staten aan dat de verkenners menen dat er geen grote blokkades zijn en dat bij de vijf partijen die verder gaan in het formatieproces de wil er is om verschillen te overbruggen. ‘Maar zijn die verschillen niet dusdanig groot dat er bruggen gebouwd moeten worden die zodanig groot zijn dat ze instabiel worden? Bijvoorbeeld de bruggen die gaan over de toekomst van ons platteland, over duurzaamheid en de regionale energietransitie.

De verschillen tussen sommige van de vijf partijen zijn dusdanig groot dat een extra inhoudelijke gespreksronde wenselijk lijkt. Brink: ‘Wat ons betreft doen daar meer partijen aan mee dan alleen die vijf. Inhoud moet immers altijd leidend en bepalend zijn. Dat komt de zorgvuldigheid van het formatieproces alleen maar ten goede.’

‘Wij wensen de vijf partijen succes toe om te komen tot een stabiel, ambitieus en vernieuwend provinciebestuur.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.