05 april 2018

Dienstregeling Deventer aangepast na vragen CDA

Begin van dit jaar bereikte ons verschillende klachten uit Deventer over het opheffen van een buslijn en een aantal bushaltes in de wijk Borgele in Deventer. Naar aanleiding van die klachten heeft het CDA vragen gesteld in de Commissie Verkeer en Vervoer aan verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman. Het is al langer bekend dat als gevolg van het afname van het gebruik van de bus er op sommige plaatsen bussen minder frequent rijden. Ook stelt het Rijk steeds minder geld beschikbaar voor het regionale openbaar vervoer. Om de kosten te beheersen worden er elk jaar door het busbedrijf keuzes gemaakt in de dienstregeling.

"In het noorden van Deventer leidden aanpassingen tot heel veel klachten. In vervolg op de vragen van het CDA heeft de provincie opnieuw overleg gevoerd met de gemeente. Ook is er een nieuw advies gevraagd aan het adviesorgaan van de reizigers (ROCOV). Het resultaat: het busbedrijf heeft begin april de routes opnieuw aangepast. Ook zijn bushaltes die waren opgeheven weer in gebruik genomen. De verbinding tussen de wijk Borgele en het nabijgelegen winkelcentrum is weer hersteld. Met name voor de vele ouderen in de wijk is dit een belangrijke verbetering" legt woordvoerder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel uit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.