06 februari 2018

Iedereen doet mee in Overijssel (video)

Tijdens de Statenvergadering van 31 januari stelde provinciale Staten een plan vast dat Overijssel helpt op een goede manier met de veranderingen op de arbeidsmarkt om te gaan en zoveel mogelijk mensen kans te geven op passend werk en bedrijven te voorzien van goed geschoold personeel. Het CDA is blij dat er nu ook een plan ligt om 1000 kansarmen aan een baan te helpen. " In deze tijd mag het gewoon niet zo zijn dat mensen niet mee kunnen doen, omdat ze geen werk hebben. Het plan dat we nu hebben vastgesteld is een stap in de goede richting" , aldus woordvoerder Economie Henk Meulink.   

Het plan, dat aan Provinciale Staten werd voorgelegd door Economie gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA) werd met algemene stemmen aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.