17 november 2022

In nieuwe omgevingsvisie oog houden voor bestaande situaties

Overijssel werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie die in 2024 af moet zijn. Voor deze nieuwe Omgevingsvisie is een ‘fundament’ met ‘bouwstenen’ opgesteld waaraan twee jaar is gewerkt. In het fundament is in grote lijnen de inrichting van Overijssel vastgelegd voor de lange termijn. Er zijn al diverse informatie- en werksessies geweest met inwoners, instanties en gemeenten. Een aantal gemeenten heeft daar aan deelgenomen, andere zijn niet aangehaakt of hebben dat pas in een laat stadium gedaan.

Het CDA betreurt dit en ook al heeft de provincie formeel de juiste weg bewandeld, toch zouden we er goed aan doen om alle gemeenten, instanties en inwoners alsnog de gelegenheid te bieden om op het fundament van de nieuwe Omgevingsvisie te reageren. ‘Nieuwe beleid moet van onderop gedragen worden, zonder al te veel sturing vanuit de provincie’, zegt het CDA-Statenlid Jacob Spiker.

‘Dit fundament is een belangrijk richtinggevend document. Het CDA heeft daarom voorgesteld dit officieel ter inzage te leggen, zodat alle inwoners desgewenst zienswijzen kunnen indienen. Een motie van het CDA om dit te bereiken, haalde woensdag helaas geen meerderheid in Provinciale Staten.’

De CDA-fractie kreeg de handen wel op elkaar voor twee andere belangrijke onderwerpen:

■ Terughoudend zijn met het gebruik van kaarten met eventuele mogelijke ontwikkelingen. Wanneer kaarten wel nodig zijn, moet er een duidelijk toelichting bij komen om misverstanden en onterechte zorgen te voorkomen.

■ Oog voor bestaande bedrijven en bebouwing. Door nieuwe regels voor ontwikkelingen in de toekomst mogen bestaande bedrijven en wijken niet ‘op slot’ komen. Wanneer een bedrijf op een bestaande locatie wil uitbreiden, dan moet nieuwe regelgeving voor nieuwe ontwikkelingen dat niet in de weg staan. De discussie gaat vaak over wat nieuw is en wat bestaand. Als voorbeeld een bedrijf dat wil uitbreiden: een aanbouw is dan weliswaar nieuw, maar wij vinden dat dit als bestaand behandeld moet worden. Een meerderheid in Provinciale Staten was het hiermee eens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.