29 maart 2023

Installatie nieuwe Provinciale Staten Overijssel

Rick Brink, Laura Mak, Klaas de Lange en Elske van der Mik maken voor het CDA nu officieel deel uit van Provinciale Staten. In een feestelijke vergadering in het Provinciehuis nam Commissaris van de Koning Andries Heidema aan 47 statenleden de ambtseed of de belofte af, waarna ze met z’n allen op de foto gingen in de statenzaal.

De CDA-gedeputeerden Eddy van Hijum en Roy de Witte blijven voorlopig op hun post, in afwachting van de nieuwe coalitie. Net als de negen CDA-statenleden uit de vorige periode hebben ook zij besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.

Er zijn inmiddels twee verkenners aangesteld voor de coalitieonderhandelingen. Wout Wagenmans (oud-wethouder in Raalte) en Jolanda Waaijer (bestuurskundige) proberen in de komende weken de puzzel te leggen voor een degelijke coalitie. Het is de bedoeling dat zij hun bevindingen meedelen in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 19 april.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.