18 november 2020

Nú moet het gebeuren voor verdubbeling N35-tracé Nijverdal-Wijthmen

De weg naar verbreding van de N35 is er een vol hobbels en kuilen gebleken. ‘We zijn vaak teleurgesteld, maar nu wel weer vol goede hoop’, zeggen Maurits von Martels en Bart van Moorsel, respectievelijk Tweede Kamerlid en Statenlid voor het CDA. Zijn Hun optimisme geldt voor het komende bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Bert Boerman en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Er lijkt verandering in de lucht te hangen.

Het gaat er nu om dat het tracé Nijverdal-Wijthmen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt opgenomen. Von Martels wist twee jaar geleden de Tweede Kamer achter zich te krijgen met een motie waarin de minister werd opgeroepen om de N35 versneld te voorzien van dubbele rijstroken. Dit tot ongenoegen van de minister die hem dringend adviseerde om de motie in te trekken.

Von Martels hield voet bij stuk, maar hij schoot er niets mee op. Het tracé Nijverdal-Wijthmen werd in het voorjaar van 2019 niet opgenomen in het MIRT, zoals de motie beoogde. Minister Van Nieuwenhuizen liet afgelopen juni zelfs weten dat de reistijd op de N35 ‘acceptabel’ te vinden en het ongevalsrisico te laag. ‘Terwijl we allemaal weten hoe de dagelijkse praktijk er uitziet, dat er geregeld opstoppingen zijn. Het is niet voor niets dat de verdubbeling van de N35 in onze provincie breed wordt gedragen’, zegt Statenlid Bart van Moorsel. Een paar weken later krabbelde Van Nieuwenhuizen terug. Sindsdien is ze weer in gesprek over de N35. En nu zijn de voortekenen positief, zo valt nu in Den Haag al te beluisteren.

De minister baseerde haar eerdere oordeel op het rapport ‘Veilig over Rijkswegen 2016’ waarin de N35 laag scoort. Cijfermatig klopt het wel, zegt Von Martels. Het zijn altijd de N-wegen in het westen en zuiden van het land die het hoogst scoren. ‘Op deze manier komt de N35 nooit aan bod.’ Dat hij met zijn motie in december 2018 een ruime Kamermeerderheid achter zich wist te krijgen, stemt het Kamerlid uit Dalfsen daarom tevreden. Von Martels is overigens geen woordvoerder infrastructuur meer, maar hij weet in zijn CDA-collega Wytske Postma eveneens een vurig pleitbezorger voor verdubbeling van de N35.

Voor minister Cora van Nieuwenhuizen is het zo’n beetje ‘de laatste kans’ om het goed te maken met Overijssel als zij tijdens in het bestuurlijk overleg met de regionale bestuurdersop donderdag 26 november aankondigt besluit dat het N35-tracé Nijverdal-Wijthmennu in het voorjaarin het MIRT wordt opgenomen.

Laat Van Nieuwenhuizen die kans liggen, dan treedt opnieuw minimaal een jaar vertraging op. ‘Na de verkiezingen van maart komt er een nieuwe minister. Die moet zich eerst inwerken, waardoor de N35 op z’n vroegst in het voorjaar van 2022 in het MIRT terecht komt’, zegt Von Martels.

Substantieel bedrag
Waarop het ZwolseOverijsselse  Statenlid Van Moorsel opmerkt dat hij zich zonder een toezegging van de minister in verkiezingstijd niet meer kan vertonen in Mariënheem, waar al jaren reikhalzend wordt uitgekeken naar de dag waarop de N35 uit het dorp verdwijnt. Daar komt nog bij dat die 120 miljoen euro van de provincie voor Van Moorsel allerminst vast staat. ‘De minister moet wel met een substantieel bedrag over de brug komen. En geen halve oplossing, zoals het opwaarderen van de N35 tot een 100 kilometerweg zónder de gewenste verdubbelingwe zijn alleen bereid ons geld in te zetten als in één keer het hele traject wordtaangepakt van Nijverdal tot Wythmen.’

Ook als het tracé Nijverdal-Wijthmen in het MIRT wordt opgenomen, is er nog een lange weg te gaan. Van Moorsel: ‘Een ambtenaar zei me ooit eens dat een stippellijn nog geen lijn is, laat staan asfalt. Het hele traject kan zo maar tien jaar in beslag nemen, zoals met het tracé Zwolle-Wijthmen het geval was. Maar het opnemen van het tracé in het meerjarenprogramma is wél een heel belangrijke mijlpaal.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.