07 december 2016

Ook Haags geld voor Overijsselse woningmarkt

Het CDA vindt het belangrijk dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen korter worden. Het is goed dat er vandaag extra geld is vrij gemaakt om gemeenten hierbij te ondersteunen. Er is vandaag drie miljoen euro vrijgemaakt om 250 tot 300 woningen beschikbaar komen voor onder andere asielzoekers met een verblijfstatus. Het CDA heeft het college samen met 50Plus en de PvdA een extra opdracht meegegeven. De partijen willen dat gedeputeerde Van Haaf in actie komt om Haags geld, dat ook beschikbaar is voor de doorstroming op de woningmarkt, naar Overijssel te halen.

Druk neemt toe.
“De totale sociale huursector heeft baat bij het plan dat we vandaag hebben goedgekeurd. We zien dat de druk op de sociale huursector al groot is en dat dit door de hoeveelheid statushouders extra is toegenomen. Het is positief dat GS met een voorstel is gekomen om gemeenten te helpen de druk op de woningmarkt te verlichten waar dat nodig is”, vertelt woordvoerder Ruimte van het CDA, Moniek Kleinsman.
Maar, er is ook Haags geld beschikbaar om dezelfde problemen op te lossen. De voorwaarden blijken alleen zo streng en onduidelijk dat het voor Overijsselse gemeenten heel lastig is dit geld daadwerkelijk naar Overijssel te halen. Met de opdracht van de Staten kan gedeputeerde Van Haaf aan de slag met het Rijk over de voorwaarden waaronder het beschikbare geld naar Overijssel kan komen.

Nu aan de slag
“Het is belangrijk dat we gelijk starten met het aanpakken van de problemen in de sociale huursector. Het geld dat we beschikbaar stellen kan wat ons betreft direct hiervoor worden aangewend De opdracht in de motie is aanvullend en staat wat ons betreft snelle uitvoering niet in de weg”, aldus Kleinsman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.