14 juni 2022

Oproep kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen

Oproep kandidaatstelling waterschapsverkiezingen Drents Overijsselse
Delta en Vechtstromen

In maart 2023 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. In Overijssel kiezen de inwoners van de werkgebieden van de Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen nieuwe leden voor de Algemene Besturen van deze 2 waterschappen. De verkiezingen worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen gehouden op 15 maart 2023.

Uw provinciale CDA-afdeling is samen met de CDA-afdelingen Drenthe gestart met de voorbereidingen voor
deze verkiezingen. Dit betekent onder andere, het opstellen van CDA verkiezingsprogramma’s en het
samenstellen van goede CDA kandidatenlijsten voor deze waterschappen. Het CDA Overijssel zoekt:

Kandidaat Waterschapsbestuurders (m/v)

De CDA waterschapsbestuurder moet een herkenbare christendemocraat zijn, overtuigend en politiek bevlogen. Hij/zij beschikt over maatschappelijk draagvlak, wordt gekend in de regio, heeft affiniteit met het thema water en is in staat kiezers aan te spreken. Bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling, immers het algemeen belang kan alleen gediend worden door goed te luisteren naar de inbreng van inwoners, organisaties en instellingen. De kandidaat moet loyaal zijn naar de fractie en onderkent het belang van de fractie als geheel. Binnen de fractie moet hij zich als teamplayer kunnen opstellen.


Een nuchtere, heldere kijk op water en ruimtelijke ontwikkeling is belangrijk. Begrijpen wat de betekenis is van water voor onze inwoner en de afhankelijkheid van water voor boer, tuinder en omgeving. Waterkwaliteit moet in de toekomst sterk verbeterd worden. Een langetermijnvisie op waterveiligheid is gewenst om onze kinderen een goede toekomst te geven.


Tevens moeten kandidaten bereid zijn het verkiezingsprogramma, een bewilligingsverklaring en een interne
partijverklaring te ondertekenen. Over de cumulatie van de functie van waterschapsbestuurder en andere vertegenwoordigende functies wordt opgemerkt dat de bestaande regeling binnen het CDA voor cumulatie van vertegenwoordigende functies hierop van toepassing is. Dit houdt in dat de cumulatie van vertegenwoordigende functies in principe niet is toegestaan. U kunt dus niet tegelijkertijd provinciebestuurder en waterschapsbestuurder zijn (wettelijk) of gemeentebestuurder en waterschapsbestuurder (onze keuze).

Procedure
Ieder CDA-lid binnen het werkgebied van de betrokken waterschappen kan zichzelf kandidaat stellen voor het
waterschapsbestuur. Kandidaatstellingen en voordrachten kunnen tot 11 juli 2022 bij het provinciaal bestuur worden ingediend door middel van het sollicitatieformulier/invulformulier, dit kunt u mailen naar [email protected]

Onderaan het nieuwsbericht vindt u onderstaande documenten:
- De oproep kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen hierin staat o.a. wat er van de kandidaat wordt
verwacht, welke vaardigheden er nodig zijn en hoe de procedure is.
- De profielschets CDA Waterschapsbestuurder
- De profielschets CDA Waterschapsfractie
- Het sollicitatieformulier/invulformulier
Na de sluitingstermijn zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie.


De selectiecommissie zal in september voordrachten doen aan het provinciaal bestuur, die deze ter stemming
voorlegt aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in de werkgebieden

Link voor documenten:

https://drive.google.com/drive/folders/1nLFovcdyBVz1us2WVHPPeOzhj85In0mF?usp=sharing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.