22 juni 2018

Perspectief nota 2019 in teken van duurzaamheid

CDA fractie heeft de complimenten uitgesproken over de nota. Gedeputeerde Staten toont lef door extra middelen te reserveren voor de hoofdopgaven die we hebben staan. Als CDA hebben we aangegeven dat deze tijd vraagt om grote veranderingen. Deze tijd vraagt om omdenken, vraagt om transities, vraagt om een daadkrachtige aanpak. Kijk naar de klimaatverandering, kijk naar de wens en noodzaak van een gezonde en maatschappelijk verantwoorde voedselvoorziening, kijk naar gebruik van grondstoffen, kijk naar de vitaliteit van dorpen en steden. We moeten met elkaar duurzamer worden. Dat is een goede en herkenbare CDA ambitie. Vanuit ons beginsel rentmeesterschap zien wij hier een belangrijke opgave voor ons als CDA.

Samen gaan we voor duurzaam
We moeten ambities stellen als het gaat om duurzamer leven en groene energie gebruiken. We moeten durven investeren en innoveren. Ons gedrag en de keuzes die we maken zullen veranderen. Als CDA hebben wij een rotsvast vertrouwen dat mensen het verschil maken en ook zullen inzien dat het anders moet en dat ook gaan doen. Dat is een opdracht voor ons allemaal, we moeten het samen doen. In je gezin, in je vriendenkring, in je familie, in je buurt, in je vereniging, in je bedrijf, in je buurt, in je dorp, in je gemeente en in onze provincie. Als CDA statenfractie staan wij voor deze ambitie en willen die waarmaken.

Rentmeesterschap
Voor de vitaliteit van het platteland heeft het CDA bij deze perspectiefnota twee belangrijke onderwerpen weten te agenderen: digitale dorpen en wonen en zorg voor oud en jong. Maar, er zal nog meer moeten gebeuren. Het boeren zal anders gaan, moet duurzamer, landbouw en natuur moeten hand in hand, anders gaat het niet. We willen een verantwoorde voedselproductie en ook dat moeten we samen doen. De consument zal de rekening moeten gaan betalen voor een andere samenleving waarin hernieuwbare energie en verantwoorde voedselvoorziening normaal is. Dat vergt inzet van alle CDA politici in alle geledingen om daar te komen. Wij als inwoner, werknemer en ondernemer in Overijssel kunnen daar ons steentje aan bijdragen. Laat dat onze aanpak van rentmeesterschap zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.