28 september 2015

Provinciale Staten aan de slag met visie op ondergrond Overijssel

Op woensdag 30 september gaan Provinciale Staten aan de slag met de Overijsselse Visie op de Ondergrond. Voor de zomer is de CDA motie voor een eigen provinciale visie op de ondergrond breed ondersteund in Provinciale Staten. In de motie is afgesproken dat we zelf beleid gaan maken over wat wel en wat niet kan en mag in onze provinciale ondergrond. Dit beleid wordt opgenomen in de revisie van de omgevingsvisie die naar verwachting begin 2016 vastgesteld moet worden.

Op 30 september laten we ons informeren door experts over de provinciale ondergrond. Van 17.00 – 19.00 is er een openbare expertsessie met o.a. Professor Ko van Huissteden, professor Rien Herber en iemand van Vitens,

Eigen Overijsselse visie

Op 4 november zullen we als Provinciale Staten de concrete kaders gaan stellen over wat wel en niet kan in de ondergrond. We hebben inmiddels contact met een aantal CDA-ers die ons ondersteunen met hun deskundigheid op de ondergrond. Extra input en kennis is altijd welkom! Hiermee geven we vorm aan weer een punt uit ons verkiezingsprogramma: een eigen Overijsselse visie op de ondergrond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.