06 december 2016

Provinciale Staten gaan vol voor zuivering afvalwater Twente

Provinciale Staten willen dat het afvalwater uit Schoonebeek, dat nu nog wordt geïnjecteerd in Twentse bodem, straks gezuiverd gaat worden. Zuiveren is één van de drie alternatieven voor het verwerken van afvalwater die realistisch en kansrijk zijn. CDA, VVD, D66, 50plus PVV en SGP dienen een gezamenlijke motie in. Daarin roepen zij Gedeputeerde Staten op vol gas te geven op het alternatief waterzuivering. Provinciale Staten dringt in de motie aan op het kiezen voor de zuiveringsvariant. Daarnaast willen de partijen van het provinciebestuur horen welke termijn nodig is en welke stappen genomen moeten worden om het zuiveringsalternatief te realiseren. “Waterzuivering is het enige alternatief met volledig draagvlak van de inwoners in Twente, laat dat leidend zijn bij de keuze voor een alternatief,” aldus een vastbesloten Bouwien Rutten.  

Voordelen van zuivering
Volgens betrouwbare informatie kan een zuiveringsinstallatie binnen anderhalf tot twee jaar gerealiseerd worden. Daarnaast biedt de optie van zuivering het grote voordeel van een gesloten systeem, wanneer de installatie naast de oliewinningslocatie in Schoonebeek wordt geplaatst. Dat betekent een minimale belasting van het milieu. Ook zorgt deze optie voor behoudt en zelfs uitbreiding van de werkgelegenheid.

Vinger aan de pols
“Betrek Provinciale Staten nauw bij het proces naar de zuivering van dit olieafvalwater. Neem ons mee in de uitvoering hiervan, zodat we goed de vinger aan de pols kunnen houden!” aldus CDA woordvoerder Bouwien Rutten.

Geen feiten voor juridische stappen
Er zijn geen nieuwe feiten naar boven gekomen die de kans op succes bij het opnieuw aanvechten van de afvalwaterinjectie vergroten. Daarom zal het CDA voorstellen die hiertoe op roepen op dit moment niet ondersteunen.  Al eerder diende het CDA een motie in die GS oproept wanneer deze feiten zich wel aandienen, de provincie Overijssel deze mogelijkheden moet benutten. Deze motie is destijds in de Staten met overgrote meerderheid aangenomen en geldt nog steeds.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.