20 januari 2016

Provinciale Staten hechten aan draagvlak afvalwaterinjectie Twente

De Overijsselse Statenfracties van CDA, VVD, D66, SP, PvdA, SGP en 50plus dienden tijdens de Statenvergadering van 20 januari gezamenlijk een motie in waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om de stuurgroep ”Stop Afvalwater Twente” te steunen en de resultaten van hun petitie in te brengen in de begeleidingscommissie. Op deze wijze wordt er vorm en inhoud gegeven aan het argument maatschappelijk draagvlak.

Draagvlak belangrijk
De begeleidingscommissie onderzoekt momenteel de alternatieven voor de injectie van het afvalwater. Voor hen is het van belang om naast de technische alternatieven ook duidelijk zicht te hebben op het draagvlak in het gebied. Met het ontstaan van de projectgroep “Stop Afvalwater Twente” , bestaande uit een afvaardiging vertegenwoordigers van dorps- en kernraden in Noordoost-Twente, wordt steeds duidelijker dat er weinig draagvlak is voor de injecties. 

Geen afvalwater in Twentse bodem
Veel partijen in de Overijsselse Staten vinden dat het afvalwater, dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek en voor het transport wordt aangevuld met chemicaliën, niet de grond in mag. De gevolgen en risico’s op lange termijn zijn onvoldoende bekend. Zolang er niet met zekerheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn van de injectie van het afvalwater, willen Provinciale Staten dit water niet in de Twentse bodem. De motie geeft ook aan dat bij het verkrijgen van nieuwe inzichten Gedeputeerde Staten haar verantwoording neemt en het voorbereiden van het intrekkingsverzoek aan het Ministerie van Economische Zaken voor de afgegeven vergunning aan de NAM vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.