15 december 2021

Provinciale Staten houden voet bij stuk: geen laagvliegroutes

Provinciale Staten vinden dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de eerder gedane toezegging moet nakomen om de laagvliegroutes boven Overijssel te schrappen. In een unaniem aangenomen motie, waarvan het CDA een van de indieners was, wordt nogmaals gesteld dat Lelystad Airport pas open mag als de minister de laagvliegroutes schrapt. Zo nodig stapt het provinciebestuur naar de rechter.

In mei 2019 werd dit ook al te verstaan gegeven aan de minister die daarop beloofde om de laagvliegroutes over de provincie te laten vervallen. Begin deze maand liet de minister evenwel weten dat het niet is gelukt om een oplossing te vinden voor de laagvliegroute van Lemelerveld naar Zwolle.

Gedeputeerde Staten hebben inmiddels samen met de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Kampen zowel de minister als de Tweede Kamer gewezen op de eerdere toezegging. Voor Provinciale Staten is daarmee de kous niet af. Gedeputeerde Staten moeten ook de inhoud van de motie aan de minister kenbaar maken en bovendien onderzoeken of juridische stappen mogelijk zijn.

‘Het is belangrijk dat we dit signaal afgeven. In het verleden zijn er beloftes gedaan en wij vinden dat de minister die moet nakomen. Zo behouden we het vertrouwen in de politiek’, zegt CDA-Statenlid Marieke Blom. De motie was ingediend door de Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, Mooi Overijssel, D66, Groep Schönbaum en ChristenUnie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.