20 juli 2017

Provinciale Staten reserveert 20 miljoen extra voor volgende collegeperiode

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2018 zijn Gedeputeerde Staten opgeroepen om bovenop de 40 miljoen die al was gereserveerd nog eens 20 miljoen extra te reserveren voor de Collegeperiode 2019-2023. Provinciale Staten verwachten namelijk dat de al gereserveerde 40 miljoen onvoldoende zal zijn om te kunnen investeren in de opgaven die dan de aandacht vragen van de provincie Overijssel.

Toekomstige uitdagingen.
"Met de beslissing van de Staten hebben we voor de volgende periode een bedrag van 60 miljoen bij elkaar. Ook in de komende jaren staan we voor grote uitdagingen. Het is daarom goed dat we daar nu al rekening mee houden", aldus financieel woordvoerder Ben Eshuis. De hierover door Provinciale Staten aangenomen motie, waarvan het CDA de initiatiefnemer was, werd mede ingediend door coalitiepartijen VVD, CU en D'66.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.