Cows in a stable
09 november 2022

Provincie blijft met PAS-melders zoeken naar oplossing

Gedeputeerde Staten stellen alles in het werk om PAS-melders te helpen die in problemen komen doordat de provincie op basis van rechterlijke uitspraken moet handhaven. Alle gedeputeerden doen mee aan de gesprekken met PAS-melders om oplossingen te bedenken. Gedeputeerde Tijs de Bree antwoordde dit op vragen van Groep Brommer en het CDA. ‘Wij willen als provinciale overheid naast mensen staan, maar nu staan we tegenover mensen. Dat is niet onze bedoeling, maar we moeten de rechterlijke uitspraken volgen. We hebben geen andere keus. Dat raakt ons allemaal diep’, aldus De Bree.

Groep Brommer en het CDA wilden van Gedeputeerde Staten horen hoe het er voor staat met de PAS-melders en wat er mogelijk is om ze te helpen. Volgens gedeputeerde De Bree zijn er bij de provincie Overijssel 50 handhavingsverzoeken ingediend ‘die we met tegenzin behandelen’. Van die 50 verzoeken hoeft bij 27 niet te worden gehandhaafd, terwijl de overige 23 nu individueel worden bekeken. Er zijn inmiddels 18 gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers. Bij 13 bedrijven is sprake van relatief kleine overtredingen, terwijl bij 5 sprake is van een schrijnende situatie.

Acht maanden geleden overhandigde het voltallige college van Gedeputeerde Staten een ‘brandbrief’ aan de minister voor Stikstof en Natuur over het legaliseren van de PAS-melders. Omdat er bedrijven afstevenen op een faillissement als de provincie noodgedwongen moet handhaven, hebben Gedeputeerde Staten dinsdagavond nogmaals een brief naar de minister gestuurd dat het tijd wordt dat er financiële compensatie komt voor de PAS-melders die in een handhavingstraject zijn beland.

Provinciale Staten trokken in juni 25 miljoen euro uit voor het opkopen van stikstofrechten om daarmee PAS-melders te helpen. Dit kan mogelijk worden aangemerkt als staatssteun. Ook is gebleken dat het aankopen van stikstofrechten moeizaam verloopt, omdat vrijkomende stikstofrechten allereerst ten goede komen aan de natuur. Gedeputeerde Staten vragen in hun nieuwe brief aan de minister om met ‘dwingende maatregelen’ te komen om de PAS-melders alsnog te kunnen legaliseren.

Op de vraag van Groep Brommer en het CDA of de provincie in hoger beroep kan gaan tegen eerdere rechterlijke uitspraken over PAS-melders antwoordde gedeputeerde De Bree dat alle mogelijkheden daartoe worden bekeken, maar dat de PAS-melders ook zelf in beroep kunnen gaan tegen handhaving door de provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.