08 november 2018

Provincie moet aan de slag met energie neutraal wonen

Het is tijd om energieneutraal wonen te versnellen en concreter te maken, aldus coalitiepartijen ChristenUnie, D66 en CDA. In de statenvergadering van 7 november is er een gezamenlijke motie aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept aandacht te geven aan stimuleringsmaatregelen voor bestaande bouw. Ook vragen zij om een concreet actieplan aan te leveren en te voorzien van het benodigde budget. De opdracht die Gedeputeerde Staten in de Staten mee heeft gekregen is om daar zo spoedig mogelijk vorm aan te geven.
‘Energiebesparing en vormen van duurzame energie-opwekking zijn voor iedere inwoner van Overijssel van belang. Er zijn concrete regelingen en middelen nodig om iedereen mee te krijgen in deze transitie. Er is nog veel werk te verrichten om de doelstelling van 20% hernieuwbare energie in 2023 te behalen!’, aldus woordvoerder Bouwien Rutten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.