01 december 2021

Provincie pakt laaggeletterdheid aan

We hebben allemaal een basis nodig om te kunnen functioneren in onze snel veranderende maatschappij. Voor zo’n 100.000 inwoners van Overijssel is dat niet vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen, terwijl zij ook een digitale achterstand hebben. In samenspraak met de gemeenten, ervaringsdeskundigen en de Sociaal Economische Raad (SER) heeft de provincie een programma opgesteld om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Het CDA is blij met het programma Basisvaardigheden, want het vergroot de kansen voor deelname aan het maatschappelijk leven. Statenlid Jacob Spiker noemde in de commissie Cultuur en Sociaal het verbeteren van de basisvaardigheden vooral van belang voor het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. ‘Want juist daar zijn deze basisvaardigheden het meest nodig. Het is ook de plek waar ze het snelst verbeterd kunnen worden. Het is goed om bedrijven mee te krijgen om dit programma succesvol te maken.’

Dat is niet alleen interessant voor die bedrijven, maar zeker ook voor degenen die door het verbeteren van de basisvaardigheden een baan kunnen krijgen. En die daar vervolgens ook weer profijt van hebben in het maatschappelijk leven als vrijwilliger en ook gewoon thuis, aldus Spiker. ‘Want in de snel veranderende wereld die steeds meer digitaliseert, is het zelfs thuis vaak lastig wanneer het je ontbreekt aan (digitale) basisvaardigheden. Het brede doel is kansengelijkheid, waardoor zo veel mogelijk inwoners volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.