02 juni 2016

PS houdt vinger aan de pols Techbase Twente

Het CDA heeft samen met de PvdA tijdens de Statenvergadering over Technology Base Twente een motie ingebracht, waarmee het college wordt opgeroepen om een soort dashboard of kompas te maken voor de Techbase. Wij willen onze doelen en randvoorwaarden overzichtelijk hebben en het proces goed kunnen volgen. We willen af van de discussie zoals die nu wordt gevoerd. Veel mensen vragen zich af wat er in de afgelopen 1,5 jaar is gebeurd. Er is veel gebeurd en er moet ook veel worden voorbereid om uiteindelijk tot een invulling te komen. Dat willen we met deze motie inzichtelijk maken. Voor 2 september 2016 komt het college met een voorstel. De motie is uiteindelijk breed gesteund Op korte termijn gaan we als Staten ook op bezoek bij en in gesprek met het Topteam. Het Topteam, onderleiding van Aad Veerman, moet de innovatie in de regionale maakindustrie aanjagen en ervoor zorgen dat de Luchthaven Twente wordt omgetoverd tot Technologybase Twente.

Technology Base Twente
In december 2014 hebben Provinciale Staten ingestemd met het advies van de Commissie van Wijzen om de voormalige Luchthaven Twente om te vormen tot "Technologie Base Twente. Om dit te kunnen realiseren is een nieuw ruimtelijk kader nodig, een gebiedsvisie en daarnaast een luchthavenbesluit. Aan Provinciale Staten is gevraagd de ontwerpen voor het Luchthaven Besluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente vast te stellen. Deze ontwerpen worden van 24 juni tot en met 4 augustus ter inzage gelegd. Na verwerking van zienswijzen en ontvangen adviezen zullen Provinciale Staten in oktober de definitieve plannen vaststellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.