Running Water Faucet
14 april 2022

Rondetafelgesprek over drinkwater

CDA, GroenLinks, PvdA, OCL, D66, SGP en Partij voor de Dieren organiseren samen met de Statengriffie van de provincie woensdag 20 april een rondetafelgesprek over de drinkwatervoorziening. De zeven Statenfracties maken zich zorgen om de continuïteit van de drinkwatervoorziening en de gevolgen van de drinkwaterwinning voor de natuur. Daarom willen zij in gesprek gaan met deskundigen over de vraag of het winnen van drinkwater ook anders kan, zonder schade aan de natuur.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer of drinkwater gewonnen kan worden uit oppervlaktewater of door op innovatieve wijze brakwater te zuiveren. Zijn er alternatieve bronnen voor industriewater voor bedrijven? Hoe voorkomen we verspilling van drinkwater, hoe kunnen wij waterverbruik verminderen en bewustwording stimuleren? Worden drinkwaterleveranciers voldoende geprikkeld om de natuur te sparen? Wat kan de provincie nog meer doen?

Gesprekspartners van de Statenleden zijn het drinkwaterbedrijf Vitens, Staatsbosbeheer, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de kenniscentra KWR en VEMW.

Het rondetafelgesprek in de Statenzaal van het provinciehuis in Zwolle begint om 19.30 uur en is te volgen via de livestream.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.