12 juni 2019

Roy de Witte tweede kandidaat gedeputeerde voor CDA

Tijdens de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord heeft het CDA met trots ook haar tweede kandidaat gedeputeerde gepresenteerd, Roy de Witte uit Tubbergen. Hij zal naast Eddy van Hijum toetreden tot het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten.

Politiek talent
Roy de Witte, tot op heden wethouder in de gemeente Tubbergen, wordt binnen het CDA gezien als een groot talent. Fractievoorzitter Bouwien Rutten: “De vertrouwenscommissie koos unaniem voor Roy de Witte als kandidaat gedeputeerde voor het CDA. We hebben alle vertrouwen in hem en zien hem als kundig bestuurder. Hij past door zijn kennis en ervaring perfect bij de portefeuille leefbaar platteland en sociale kwaliteit. Dat heeft hij als wethouder in Tubbergen al laten zien.”

Twee gedeputeerden
De nieuwe coalitie wil meer aandacht en een grotere rol voor de samenleving. Daar vraagt de huidige maatschappij om. Dat gekoppeld aan de grote opgaven die voor ons liggen én de huidige politieke versnippering maakt een uitbreiding van het college een logische keuze. Het profiel en ervaring van kandidaat gedeputeerde Roy de Witte past daar uitstekend in!.

Portefeuilleverdeling
Eddy van Hijum is eerste loco-commissaris en heeft Economie (incl. evenementen), Financiën, Deelnemingenbeleid,  Europa en IPO-bestuur in zijn portefeuille.   

Roy de Witte heeft Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Recreatie en toerisme, Sociale Kwaliteit (incl. sport en welzijn) en Grensoverschrijdende samenwerking in zijn portefeuille. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.