08 oktober 2015

Start gemaakt met opstellen Overijsselse structuurvisie op de ondergrond

De eerste stappen naar de Overijsselse structuurvisie op de ondergrond zijn gezet. Op 30 september werd er op initiatief van het CDA Overijssel een 'Expertsessie op de ondergrond' gehouden. Tijdens deze sessie hebben provinciaal en landelijk deskundigen de Statenleden bijgepraat op de kansen en bedreigingen voor de ondergrond. Provinciale staten zijn nu aan zet om te bepalen wat wel en niet in kan in de Overijsselse ondergrond. Binnen een half jaar worden deze nieuwe regels voor de ondergrond door Provinciale Staten vast gesteld.

motie Engbers
Voor de zomer werd een motie om Provinciale Staten meer te betrekken bij het opstellen van de structuurvisie op de ondergrond met ruime meerderheid aangenomen. Het initiatief voor de motie kwam van fractielid Rob Engbers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.